01Mentorskapsprogrammet - Ventor

Vad är Ventor?

Arbetsmarknadsgruppen VARG anordnar varje år mentorskapsprogrammet Ventor. Ventor sammanför studenter i årkurs 2-3 på något av samhällsbyggnadsprogrammen med representanter från näringslivet. Syftet med att driva ett mentorskapsprogram kan sammanfattas i nedanstående punkter:

  • Underlätta övergången från akademi till näringsliv
  • Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val
  • Ge mentorer och adepter möjlighet att skapa nätverk
  • Leda till personlig och professionell utveckling för både mentor och adept
  • Ge mentorer inblick i hur Chalmers ser ut idag

Rollen som mentor

Som mentor får du möjlighet att dela med dig av erfarenhet och kunskap som du samlat på dig under din studietid samt din tid ute i arbetslivet. Det kan exempelvis röra sig om att diskutera val som studenten står inför eller svara på frågor om branschen och arbetsuppgifter.

Mentorskapet ger dig dessutom en insikt i hur utbildningen ser ut idag samt hur dagens studenter tänker, något som kan vara av nytta när dessa studenter så småningom blir dina kollegor. Du får även möjlighet att utveckla dina coachande egenskaper samt en chans att reflektera över dina egna mål och ambitioner.

Vem får söka?

Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn eller alumner från V-sektionen. Vi ser gärna att du har arbetat inom samhällsbyggnad ett par år då rollen som mentor förutsätter viss arbetslivserfarenhet. Att vara alumn från Chalmers är inget krav, men positivt.

Upplägg

Ventor startar igång i slutet av september/början av oktober och avslutas i slutet av januari/början av februari. Under de månaderna har vi 3 gemensamma träffar och utöver det träffas du och din adept enskilt om ni vill det. Dessa gemensamma träffar förväntas bli på plats fysiskt, och det är väldigt bra om du kan delta. Det har det fungerat väldigt bra och varit mycket uppskattat föregående år!

Vi planerar att ha 3 st gemensamma träffar:
– Uppstart i slutet av september/början av oktober

– Mitt-träff i slutet av november/början av december
– Avslutningsträff i slutet av januari/början av februari.

Träffarna är  tillfällen för dig som mentor att lära känna din adept/adepter bättre, samt möta andra som är med i mentorskapsprogrammet. En träff kan exempelvis innebära att vi tillsammans genomför någon typ av aktivitet samt äter mat/fikar tillsammans och pågår under ca 1,5-2h efter arbetstid.

02Ventor 2023/2024

Anmälan för mentorer till Ventor läsåret 24/25 är nu öppen:

https://forms.gle/MsYX7a4qaMgDse776

Hoppas vi ses!

 

 

03Kontakt

Kontakta PR- & Mentorskapsansvarig, Tilda Emvin, vid frågor eller funderingar.

ventor@ vtek.chalmers.se

04

Tilda Emvin
Tilda Emvin
PR- & Mentorskapsansvarig