01Mentorskapsprogrammet - Ventor

Vad är Ventor?

Arbetsmarknadsgruppen VARG anordnar varje år mentorskapsprogrammet Ventor. Ventor sammanför studenter i årkurs 2-3 på något av samhällsbyggnadsprogrammen med representanter från näringslivet. Syftet med att driva ett mentorskapsprogram kan sammanfattas i nedanstående punkter:

  • Underlätta övergången från akademi till näringsliv
  • Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val
  • Ge mentorer och adepter möjlighet att skapa nätverk
  • Leda till personlig och professionell utveckling för både mentor och adept
  • Ge mentorer inblick i hur Chalmers ser ut idag

Rollen som mentor

Som mentor får du möjlighet att dela med dig av erfarenhet och kunskap som du samlat på dig under din studietid samt din tid ute i arbetslivet. Det kan exempelvis röra sig om att diskutera val som studenten står inför eller svara på frågor om branschen och arbetsuppgifter.

Mentorskapet ger dig dessutom en insikt i hur utbildningen ser ut idag samt hur dagens studenter tänker, något som kan vara av nytta när dessa studenter så småningom blir dina kollegor. Du får även möjlighet att utveckla dina coachande egenskaper samt en chans att reflektera över dina egna mål och ambitioner.

Vem får söka?

Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn eller alumner från V-sektionen. Vi ser gärna att du har arbetat inom samhällsbyggnad ett par år då rollen som mentor förutsätter viss arbetslivserfarenhet. Att vara alumn från Chalmers är inget krav, men positivt.

Upplägg

Ventor löper över ett läsår med start i september och slut i februari. Anmälan för mentorerna öppnar under våren, därefter sker en matchning mellan mentorer och adepter utifrån det formulär som fylls i vid anmälan.

Uppstart av Ventor sker i slutet på september. Programmet pågår sedan fram till februari. Ventor består dels av enskilda träffar mellan mentor och adept samt ett antal gemensamma träffar för alla deltagande.

Huvudinnehållet i mentorprogrammet är de enskilda träffarna mellan dig och din adept. Rekommenderat är att man ses cirka en gång i månaden men ni bestämmer själva vad som passar er. Ni bestämmer själva var och när ni träffas, och innehållet i samtalen bör beröra ämnen som styrs framför allt av adeptens behov och önskemål. Träffarna kan även innefatta t.ex. rundvisning på arbetsplatsen eller studiebesök. Studentens mål och mentorns resurser får avgöra vad som passar bäst.

Under året arrangeras även minst tre gemensamma träffar för både mentorer och adepter. Dessa träffar kommer hållas vardagskvällar efter arbets- och skoltid.

  • Uppstartsträff: Här ges möjlighet att träffa sin adept för första gången under mer avslappnade förhållanden. Ni får tips och inspiration för att kunna få ut så mycket som möjligt av mentorskapet.
  • Mitträff: Träffen har som syfte att vi diskuterar upplägg, innehåll och utveckling med varandra för att ta del av varandras upplevelser och tips inför den sista halvan av programmet.
  • Avslutningsträff: För att knyta ihop säcken avslutar vi med en träff där vi utvärderar månaderna som gått.

Vår förhoppning därefter är att om båda parterna ser nytta i att fortsätta mentorskapet så gör ni det på egen hand så länge och ofta ni vill.

02Ventor 2023/2024

Anmälan för mentorer till Ventor läsåret 23/24 är nu öppen:

https://forms.gle/fUdCrLRVBAwvnfZE9

Hoppas vi ses!

 

 

03Kontakt

Kontakta mentorskapsansvarig, Lisa Kröjtz, vid frågor eller funderingar.

ventor@ vtek.chalmers.se