Valberedningen

01Valberedningen

Hej du har hittat till V-sektionens valberedning!

Valberedningen ansvarar för att samordna aspning. Aspning sker varje läsperiod under LV 1-3. Det är även vi som fått förtroendet att intervjua och rekommendera nyfikna studenter till våra fem kommittéer (SNOK, V6, VIRUS, V0K, VARG), förtroendeposter i SNV samt V-sektionens styrelse. Valberedningens uppgift är att tillse att rekommendationerna sker på ett sakligt och rättvist sätt. Alla ordinarie inval sker på sektionsmötena där det är sektionens medlemmar som tar de slutgiltiga besluten.

02Aktuellt - Aspning LP2

För information om kommande evenemang, håll utkik på vår Facebook-sida: V-sektionens Valberedning samt i gruppen: Activities at V-sektionen

Under läsperiod 2 sker aspning och inval till följande föreningar:

03Aspning och invalsperioder

Läsperiod 1

 • V-BalK
 • TGM
 • Klassrepresentanter till SNV från åk 1
 • Klassrepresentanter Valberedningen från åk 1
 • Övriga Funktionärer (Referensgruppen)

Läsperiod 2

 • SNOK*
 • V6*
 • VIRUS*
 • Övriga Funktionärer (Sektionsmötesordförande, fanbärare samt två revisorer)

* Valberedningen håller intervjuer

Läsperiod 3

 • VØK*
 • VARG*
 • VARM*
 • FOTE
 • WHisK
 • VoVPT
 • VHS
 • Övriga Funktionärer (Referensgruppen)

Läsperiod 4

 • Klassrepresentanter till Valberedningen
 • Vattentrycket
 • Bakverket
 • SNV
 • Vequality
 • Styret*
 • Övriga Funktionärer (Sektionsmötesordförande och revisorer)

04Ledamöter

Elin Widén
Elin Widén
Ordförande
samo@vtek.chalmers.se
Felicia Ljungblad
Felicia Ljungblad
Ledamot
Annie Skeppstedt
Annie Skeppstedt
Ledamot
Linda Persson
Linda Persson
Ledamot
Hanna Börjesson
Hanna Börjesson
Ledamot
Siri Moberg
Siri Moberg
Ledarmot
Sara Josgård
Sara Josgård
Ledarmot

05Kontakta oss

Har ni några frågor och synpunkter som ni vill diskutera med oss kan ni alltid maila valberedningen eller prata med någon av våra ledamöter i korridorerna.

valberedningen@vtek.chalmers.se
Valberedningens FB