Sponsorfonden

01Sponsorfonden

Här hittar du ansökningsblankett samt regler och villkor för utbetalning ur Sponsorfonden. Läs gärna igenom den innan du skickar in din ansökan till oss. Tänk också på att lämna in den i tid om du vill ha den behandlad så fort som möjligt.

Sponsorfonden – Ansökningsblankett

 

Villkor
Stipendiet från Sponsorfonden syftar till att gynna gemene teknolog!

Exempel på sökbara aktiviteter:
– Klassfest.
– Sportaktivitet.
– Utrustning till sektionens lokaler.
Och mycket mycket mer!

Rätt att söka stipendiet har medlemmar i V-teknologsektionen Samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Sektionsstyrelsen beslutar om tilldelat stipendie upp till ½ basbelopp (hittas på regeringen.se), vid högre belopp bör sektionsmötet rådfrågas.

Vid godkänd ansökan för förening/kommittee genomförs köpet, bild/kopia på kvittens skickas till kassor@vtek.chalmers.se och därefter betalas pengarna ut till aktuell förening/kommittées konto. Vid bokföring gäller följande: Kontot för Bidrag debiteras, Föreningens/kommitteens konto för Tillgångar krediteras och resterande bokföring av köpet sker som vanligt enligt bokföringsmall av ekonomiansvarig i förening/kommitté.

För privatperson gäller istället att efter godkänd ansökan genomförs köpet och orginalkvitto lämnas till sektionskassör som gör en överföring till sökande medlem som genomfört utlägget. Sektionskassör bokför sedan ärendet. Alternativt vid fakturabetalning gäller att efter godkänd ansökan skickas faktura till sektionskassör som genomför köpet och bokför ärendet.

Sponsorfonden bekostar inte kandidatarbeten eller exjobb.

Sökande ska i avsedd ansökningsblankett väl motivera sin aktivitet/utrustning samt beskriva aktiviteten/utrustningen och syftet med denna. Ansökningsblanketten lämnas till V-Styrets representant senast måndag 12:00 veckan innan utförandedatum. Detta med undantag för aktiviteter i läsvecka 1 då blanketten ska vara styrelsen tillhanda senast måndag 12:00 läsvecka 8 läsperioden innan.

Stipendiet från sponsorfonden täcker inte alkoholkostnader.

Om missbruk av fonden uppdagas betalar stipendiaten tillbaka bidraget till fonden.

Exempel:
Emilia vill ordna en klassfest för sin klass, för att få en bättre sammanhållning i klassen och ha roligt tillsammans. Hon planerar att ha festen på en fredag, så måndag morgon veckan innan lämnar hon in sin ansökan till V-styret. Hon söker bidrag för lokalkostnad i tågvagnen 500 kr och för maten till festen. Hon planerar att ha ett biljettpris på 70 kr, som ska täcka matkostnaderna. Styret beslutar att ge henne 30 kr/person max 100 personer, och hela lokalkostnaden, så biljetterna kommer bara kosta 40 kr/person. Efter festen kommer Emilia med kvittot och en lista på vilka som varit där till styrets kassör, varpå kassören betalar ut bidraget.