01Mentorskapsprogrammet - Ventor

Vad är Ventor?

Arbetsmarknadsgruppen VARG anordnar varje år mentorskapsprogrammet Ventor. Ventor sammanför studenter i årkurs 2-3 på något av samhällsbyggnadsprogrammen med representanter från näringslivet. Syftet med att driva ett mentorskapsprogram kan sammanfattas i nedanstående punkter:

  • Underlätta övergången från akademi till näringsliv
  • Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val
  • Ge mentorer och adepter möjlighet att skapa nätverk
  • Leda till personlig och professionell utveckling för både mentor och adept
  • Ge mentorer inblick i hur Chalmers ser ut idag

Rollen som adept

Att vara adept, det vill säga att ha en mentor, ger dig chansen att ställa de frågor som din utbildning inte alltid ger svar på. Du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter med personer från näringslivet. Mentorskapet hjälper dig att se olika karriärmöjligheter och att bli klarare över vart du vill komma med din utbildning och vilka val du ska göra för att nå dit.

Vill du få ännu bättre koll på vad ett mentorskap kan innebära? Kolla in adeptguiden som beskriver hur ett mentorskap på Chalmers kan fungera.

Upplägg

Uppstart av Ventor sker efter mottagningen i september och programmet avslutas sedan i februari. Anmälan för adepterna öppnar under läsperiod 1, därefter sker en matchning mellan mentorer och adepter utifrån det formulär som fylls i vid anmälan.

Huvudinnehållet i mentorprogrammet är de enskilda träffarna mellan dig och din mentor. Rekommenderat är att man ses ungefär en gång i månaden, hur ni vill lägga upp det är upp till er men du som adept skall vara beredd på att lägga 2-4 timmar i månaden på era enskilda träffar. Ni bestämmer själva var och när ni träffas, och innehållet i samtalen bör beröra ämnen som styrs framför allt av adeptens behov och önskemål. Träffarna kan även innefatta t.ex. rundvisning på arbetsplatsen eller studiebesök, studentens mål och mentorns resurser får avgöra vad som passar bäst.

Under året arrangeras även minst tre gemensamma träffar för både mentorer och adepter. Dessa träffar kommer hållas vardagskvällar efter arbets- och skoltid.

  • Uppstartsträff: Här ges möjlighet att träffa sin mentor för första gången under mer avslappnade förhållanden. Ni får tips och inspiration för att kunna få ut så mycket som möjligt av mentorskapet.
  • Mitträff: Träffen har som syfte att vi diskuterar upplägg, innehåll och utveckling med varandra för att ta del av varandras upplevelser och tips inför den sista halvan av programmet.
  • Avslutningsträff: För att knyta ihop säcken avslutar vi med en träff där vi utvärderar månaderna som gått.

Vår förhoppning därefter är att om båda parterna ser nytta i att fortsätta mentorskapet så gör ni det på egen hand så länge och ofta ni vill.

02Ventor 23/24

Här kommer anmälan för adepter till Ventor läsåret 23/24 finnas:

 

Hoppas vi ses!

03Kontakt

Kontakta pr- & mentorskapsansvarig, Tilda Emvin, vid frågor eller funderingar.

ventor@vtek.chalmers.se