Övriga funktionärer

01Fanbärarna

Fanbäraren har i uppgift att:

 • Representera sektionen på sektionsmöten
 • Representera sektionen på centrala arrangemang där så efterfrågas
 • Sköta och föra sektionens standar

Andre fanbärare skall vid förfall av fanbäraren sköta dennes göromål.

02Sektionsmötesordförande

Sektionsmötesordförande:

03Direktörerna

Direktör utan särskild funktion (Dir. U.S.F)

 • Må vara vid sina sinnens fulla bruk
 • Bör sällan vara någonting
 • Må göra saker
 • Må dock göra något, till exempel studera, dock ej alltför mycket
 • Bör vara nyktrare än vid lunchen den 14 februari 1959
 • Må vid sektionsmöte yttra sig mer än fem gånger i tre olika ärenden
 • Må bjudas på vårbalen (om dennes flicka/pojke bjuder)
 • Bör städse, om direktören så önskar, vara klädd i manskläder och slips (som slips räknas skjorta, röd skjorta, rutig lamatröja, även badbyxor vid speciellt starka värmeböljor)
 • Bör varje år avge rapport
 • Bör vid sektionsmöte yttra sin mening. Denna mening bör lyda: ”Det är inte meningen att jag skall stå här och svamla…”
 • Bör städse vara glad

Direktör med särskild funktion (Dir. M.S.F)

 • Må verka för att goda förhållanden råder på sektionen
 • Må ha ett vakande öga
 • Må ha (minst) ett lyhört öra
 • Må verka för god kontinuitet
 • Må därför vara pensionerad styrelsemedlem eller teknolog i högsta (ingen siffra nämnd) årskursen med goda insikter i sektionens arbete
 • Må icke vara medlem i sittande styrelse
 • Må vid varje sektionsmöte avge muntlig rapport som skall inledas: ”Kära vänner! Det är ett sant nöje att se Eder alla här”. Samt avslutas: ”Vart vill jag nu komma med detta?……… Jag har inte tänkt att bli långrandig, men.”
 • Må under rapportens sista mening bjudas på uppfriskande halstablett
 • Må avge rapport i enslig ställning
 • Skall till varje sektionsmöte inlämna två motioner, varav den ena skall lämnas in före den andra. Lämnas den senare in före den andra, blir den förra ogiltig och allt anses ogjort. Om detta skulle vara fallet äger dir. M.S.F. själv bestämma antalet motioner. Skulle av någon anledning båda dessa motioner anses korrekta bör dir. M.S.F. för sin flitighet av sektionsmötet beviljas en extra pilsner av typen pripps-öl
 • Må adjungeras till styrelsens och studienämndens möten om dir. så önskar Må äga tillträde till VSOP, samt inneha nyckel till nyss nämnda rum om sådan finnes och dir. kan anförtros ha denna i eget förvar efter noggranna övervägande av sektionens ordförande
 • Må bjudas på V-balen (om dennes flicka/pojke inte betalar) om dir. har fullgjort sina plikter och där hålla talet till våren
 • Må vara nyktrare än på sektionsmötet den 23 februari 1983

04Revisorer

Sebastian Torstensson
Sebastian Torstensson
Revisor
revisor@vtek.chalmers.se
Lovisa Stenson
Lovisa Stenson
Revisor
revisor@vtek.chalmers.se
Emelie Midfors
Emelie Midfors
Revisor
revisor@vtek.chalmers.se
Anton Gustafsson
Anton Gustafsson
Revisor
revisor@vtek.chalmers.se

05Funktionärer

Amelie Josefsson
Amelie Josefsson
Fanbärare
fanbarare@vtek.chalmers.se
Algot Stålarm
Algot Stålarm
Andre Fanbärare
fanbarare@vtek.chalmers.se
Axel Ovuka
Axel Ovuka
Talman
talman@vtek.chalmers.se
August Sandell
August Sandell
Dir. M.S.F.
dirmsf@vtek.chalmers.se
Emin Gustafsson
Emin Gustafsson
Dir. U.S.F
dirusf@vtek.chalmers.se
Frågor undanbedes.