01Mentorskapsprogrammet - Ventor

Vad är Ventor?

Mentorskapsprogrammet Ventor anordnas varje år av arbetsmarknadsgruppen VARG. Ventor riktar sig till dig som läser ditt andra eller tredje år på något av samhällsbyggnadsprogrammen. Tanken är att du som student ska få inspiration och en bättre inblick i vad som väntar efter studierna.

Att vara adept, det vill säga att ha en mentor, ger dig chansen att ställa de frågor som din utbildning inte alltid ger svar på. Du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter med personer från näringslivet. Mentorskapet hjälper dig att se olika karriärmöjligheter och att bli klarare över vart du vill komma med din utbildning och vilka val du ska göra för att nå dit.

Vill du få ännu bättre koll på vad ett mentorskap kan innebära? Kolla in adeptguiden som beskriver hur ett mentorskap på Chalmers kan fungera.

Upplägg

Anmälan är öppen under några veckor i läsperiod 2. Därefter sker en matchning mellan mentorer och adepter utifrån det formulär som fylls i vid anmälan.

Uppstart av Ventor sker i samband med läsperiod 3. Programmet pågår sedan fram till slutet av läsperiod 4. Ventor består dels  av enskilda träffar mellan mentor och adept samt ett antal gemensamma träffar för alla deltagande.

Huvudinnehållet i mentorprogrammet är de enskilda träffarna mellan dig och din mentor. Rekommenderat är att man ses minst en gång i månaden. Ni bestämmer själva var och när ni träffas, och innehållet i samtalen bör beröra ämnen som styrs framför allt av dina behov och önskemål. Träffarna kan även innefatta t.ex. studiebesök, dina mål och din mentors resurser får avgöra vad som passar bäst.

Under året arrangerar VARG ett par gemensamma träffar för både mentorer och adepter. Dessa träffar kommer hållas vardagskvällar efter arbets- och skoltid.

  • Uppstartsträff: Här ges möjlighet att träffa sin mentor för första gången under mer avslappnade förhållanden. Ni får tips och inspiration för att kunna få ut så mycket som möjligt av mentorskapet.
  • Avslutningsträff: För att knyta ihop säcken avslutar vi med en träff där vi utvärderar månaderna som gått.

Vår förhoppning därefter är att om båda parterna ser nytta i att fortsätta mentorskapet så gör ni det på egen hand så länge och ofta ni vill.

02Ventor 2019

Klicka här för att anmäla dig som adept (student) till Ventor 2019. 

Sista anmälningsdag är 16 december.

03Kontakt

Om du har några frågor så kontakta gärna vår mentorskapsansvarig Julia Gomér Torp.

ventor@ vtek.chalmers.se