Välkommen till
Studienämnden
SNV

01SNV

Välkommen till Studienämnden på V-sektionen, SNV. Vi på SNV arbetar med studierelaterade frågor med målet att göra vår utbildning till det bästa den kan bli. Här kan studenter få sin röst hörd och på så sätt vara med och påverka utbildningen. Vi lägger stor vikt i det som tas upp i kurs- och mitterminsvärderingar och arbetar för att åsikterna ska nå fram till ansvariga.

 

SNV är länken som kopplar ihop relationen mellan studenter, föreläsare, lärare och programansvariga. Vi tycker att innebörden av att utbildningen formas efter allas åsikter är viktigt samt att studietiden på Chalmers blir rolig.

 

Under läsåret anordnar SNV pluggmys, tentaplugg, pluggbruncher och andra event där det bjuds på mat och studenter får tillfälle att plugga tillsammans.

 

SNV:s mål är att ha representanter från alla årskurser på sektionen och vi söker engagerade studenter som vill uttrycka sina åsikter om utbildningen samt att uppmärksamma andras åsikter och framföra dem.

02Kontakta oss

snv@vtek.chalmers.se

03Medlemmar

Marion Lissmatz van de Laak
Marion Lissmatz van de Laak
Ordförande
sno@vtek.chalmers.se
Hanna Lassing
Hanna Lassing
Vice Ordförande & Sekreterare
snv@vtek.chalmers.se
Theo Andersson
Theo Andersson
Kassör
kassorsnv@vtek.chalmers.se
Alice Johnsson
Alice Johnsson
Mastersansvarig
klassrepresentant@vtek.chalmers.se
Johanna Jonasson
Johanna Jonasson
Klassrepresentant TKSAM-1
klassrepresentant@vtek.chalmers.se
Samuel Wiik
Samuel Wiik
Klassrepresentant TKSAM-3
klassrepresentant@vtek.chalmers.se
Carl-Johan Käll
Carl-Johan Käll
Klassrepresentant TKSAM-3
klassrepresentant@vtek.chalmers.se
Sara Engquist
Sara Engquist
Klassrepresentant MPDCM
klassrepresentant@vtek.chalmers.se
Eva Gustafsson
Eva Gustafsson
Klassrepresentant MPIEE
klassrepresentant@vtek.chalmers.se

04Dokument

Vad gör en kursvärderare?
Regulations for courses and exams
Föreskrifter för kurser och tentamen
Tentamens statistik
Protokoll slutmöten civilingenjör
Protokoll slutmöten högskoleingenjör
Gamla Tentor