Incidenthanteringsrapport

01Om det sker en incident på sektionen

Här ligger en mall till incidenthanteringsrapporten som ska skrivas om en incident sker på sektionen. Detta för att förebygga att liknande incidenter sker i framtiden. Ifylld rapport mejlas till viceordf@vtek.chalmers.se

Mall till incidenthanteringsrapport