Styrelsemöten

01Styrelsemöte

Styrelsemöte är då samtliga i V-sektionens styrelse samlas och diskuterar den veckan som gått. Mötena hålls varje vecka under tisdag lunch, med undantag för tentaveckor.

På styrelsemöten tar respektive ordförande upp vad som är på gång i deras kommitté och vad som genomförts under veckan. Vi behandlar också ansökningar till Sponsorfonden och Resefonden. Det är därför väldigt viktigt att ansökningar kommer in i tid för att behandlas under styrelsemötena.

02Mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöten

Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2017/18
Protokoll 2018/19
Protokoll 2019/20
Protokoll 2020/21
Protokoll 2021/22
Protokoll 2022/23
Protokoll 2023/24