Styrdokument

01Styrdokument

Här kan du finna sektionens Styrdokument.

02Stadga och Reglemente

Stadga

Reglemente

 

03Policies

Alkohol- och drogpolicy

Aspningspolicy

Ekonomipolicy

Jämlikhetspolicy

Sektionsmötespolicy

Sektionsbilspolicy

Phadderpolicy

Hållbarhetspolicy

Kommunikationspolicy

04Verksamhetsbeskrivningar och Instruktioner

Instruktioner för föreningar/kommittéer

Verksamhetsbeskrivningar för föreningar/kommittéer

Kommitté- och föreningskontrakt