Tentor
SNV

01Gamla tentor och statistisk/Old exams

*English below*

Klicka på ikonerna nedan för att komma till alla gamla tentor och lösningar som SNV har lyckats samla ihop,
om du har andra gamla tentor eller lösningar som hör till V-programmen kontakta då gärna oss så vi kan
ladda upp dem. Alla tentor och lösningar på Chalmers är allmänna handlingar enligt
Föreskrifter för planering av kurs och genomförande av
examination på grund- och avancerad nivå
.

Om du vill ha tillgång till studenters svar på tidigare tentor i en kurs du läser kontakta
då studieadministratören på avdelningen som håller kursen.

Är du examinator?

Vill du inte att dina tentor ligger här? Maila då sno@vtek.chalmers.se så tar vi ner dem.

 

———
Follow the links below to get to all old exams and solutions that SNV have been able to collect,
if you have other old exams or solutions that belong to courses at the V-program please contact us
so we can upload them. All exams and solutions at Chalmers are public documents according to
Regulations for planning and conducting first cycle and second
cycle courses and examinations
.

If you want to get access to students answeres from previous exams in a course you are attending then
contact the course administration at the department that holds the course.

Gamla tentor/Old exams

02Information om tentor/Information about exams

Examens datum i en specifik kurs kan hittas här.

Ytterliggare information om tentamen kan hittas på Studentportalen. Där finns information om bl.a. anmälan till tenta, hur man hittar tentasalen, distans tentor, digitala tentor, skanning av tenta samt godkända typer av miniräknare.

Dates for exams in a specific course can be found here.

More information about exams can be found on Studentportalen. There you can find information e.g. about how to sign up for exams, how to find the exam hall, distance exams, digital exams, examination scanning and approved types of calculators.