Tentor
SNV

01Gamla tentor och statistisk/Old exams

*English below*
Klicka på ikonerna nedan för att komma till alla gamla tentor och lösningar som SNV har lyckats samla ihop, om du har andra gamla tentor eller lösningar som hör till V-programmen kontakta då gärna oss så vi kan ladda upp dem. Alla tentor och lösningar på Chalmers är allmänna handlingar enligt Föreskrifter för planering av kurs och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2019/2020.

Om du vill ha tillgång till studenters svar på tidigare tentor i en kurs du läser kontakta då studieadministratören på avdelningen som håller kursen.
———
Follow the links below to get to all old exams and solutions that SNV have been able to collect, if you have other old exams or solutions that belong to courses at the V-program please contact us so we can upload them. All exams and solutions at Chalmers are public documents according to Regulations for planning and conducting first cycle and second cycle courses and examinations, academic year 2019/2020.

If you want to get access to students answeres from previous exams in a course you are attending then contact the course administration at the department that holds the course.

Gamla tentor/Old exams
Tentamens statistik

02Information om tentor/Information about exams

*English below*¨
Examens datum i en specifik kurs kan hittas här.

Ytterliggare information om tentamen kan hittas på Studentportalen.
———
Dates for exams in a specific course can be found here.

Futher information about exams can be found on Studentportalen.

Skanning av tentamina
Examination scanning