Studier
SNV

01Studier/Studies

 
*English below*

Här finner du det mesta du kan tänkas behöva för att bedriva dina studier på en vardaglig basis. När det gäller tentaveckorna hittar du den informationen under fliken ”Tentor”. Mer kan läsas på samhällsbyggnad.

Statistik från alla kurser som gått på Chalmers de senaste åren finns i sökbar form via knappen nedan, där du kan söka på kurserna med kursens namn eller kurskod och se studieresultaten.

———
Here you can find a lot of the information that you need for your everyday studies. For more information about exams look under the tab ”Tentor”. More information about the master’s programmes and Chalmers can be found here: Civil Engineering.

Statistics from exams in all courses that Chalmers have can be found below by clicking the button ”Tentamens statistik”, then search for the course name or code.

02Kurslitteratur/ Course Literature

Känner man att man vill ha nya fräscha böcker lagom till kursstarten kan man göra på följande sätt:

-Beställa dem på cremona.se och hämta dem i STORE till nedsatta priser.
-På plats i STORE till ordinarie priser.

———

If you feel like you want fresh new books before your courses starts you can find them in the following way:
-Order them at cremona.se and pick them up from STORE in the student union building for a discounted price.
-In STORE for full price.

För att spara en slant och också miljön kan man köpa begagnade böcker. Man går då tillväga som så att man går in på teknologbok, söker på sin sektion ”V” och sedan tar kontakt med säljaren av den bok man är intresserad av.

———

To save some money and the environment you can buy second hand books. One way of doing this is thru teknologbok. The page is
unfortunately in swedish. Search for the books namn and contact the seller of the book you are interested in.

03Dokument/Documents

Regulations for courses and exams
Föreskrifter för kurser och tentamen

04Kontaktuppgifter grundprogrammen

Mia Bondelind
Mia Bondelind
Programansvarig Civilingenjör
031-772 21 51
mia.bondelind@chalmers.se
Stefano Delia
Stefano Delia
Programansvarig Högskoleingenjör
031 772 23 49
stefano@chalmers.se
Elisabet Niklasson
Elisabet Niklasson
Studievägledare Civilingenjör
031-772 60 81
elisabet.niklasson@chalmers.se
Katarina Suter
Katarina Suter
Studievägledare Högskoleingenjör
031-772 26 82
katarina.suter@chalmers.se
Patrik Hellman
Patrik Hellman
Utbildningssekreterare högskole- samt civilingenjör
031-772 84 55
patrik.hellman@chalmers.se

05Contact persons for Master's students

Mia Bondelind
Mia Bondelind
Dean of education ACE
031-772 21 51
mia.bondelind@chalmers.se
Martine Buser
Martine Buser
Director of the Master's programme Design and Construction Project Management
buser@chalmers.se
Sebastien Rauch
Sebastien Rauch
Director of the Master's programme Infrastructure and Environmental Engineering
sebastien.rauch@chalmers.se
Wolfgang Kropp
Wolfgang Kropp
Director of the Master's programme Sound and Vibration
wolfgang.kropp@chalmers.se
Joosef Leppänen
Joosef Leppänen
Director of the Master's programme Structural Engineering and Building Technology
joosef.leppanen@chalmers.se
Elisabet Niklasson
Elisabet Niklasson
Student Guidance Counsellor for Design and construction project management, Infrastructure and environmental engineering, Sound and vibration and Structural engineering and building technology
031-772 60 81
elisabet.niklasson@chalmers.se
Pernilla Ståhlberg
Pernilla Ståhlberg
Director of Studies for Design and construction project management and Sound and vibration
031-772 27 47
persta@chalmers.se
Patrik Hellman
Patrik Hellman
Director of Studies for Infrastructure and environmental engineering and Structural engineering and building technology
031-772 84 55
patrik.hellman@chalmers.se