Välkommen till
VARG
V-teknologsektionens Arbetsmarknadsgrupp

01Om VARG

Vi är V-teknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, VARG, som har till uppgift att bygga broar mellan V-studenter och näringslivet

Under din studietid vill vi ge kunskap om branschrelaterade företag och kontakt med människor som kan bidra med erfarenhet från arbetslivet. För att uppnå detta anordnar vi under året ett antal olika evenemang, allt från lunchföredrag och studiebesök till after work och case-kvällar.

VARG:s största evenemang är sektionens arbetsmarknadsdag, VARM, som arrangeras i november tillsammans med AE-arm och är den största sektionsbundna arbetsmarknadsmässan på Chalmers. VARM är ett utmärkt tillfälle att se vad som erbjuds inom näringslivet både under och efter din utbildning. Här finns möjlighet att både skapa drömmar och motivation.

02Vi är VARG 2019

Julia Malmsten
Julia Malmsten
Ordförande
vargo@vtek.chalmers.se
Emelie Falkenberg
Emelie Falkenberg
Vice ordförande
vicevargo@vtek.chalmers.se
Rebecca Pehrson
Rebecca Pehrson
Kassör
vargkassor@vtek.chalmers.se
Jacob Tauson
Jacob Tauson
VARM-ledare
varm-ledare@varm-massan.se
Maria Häger
Maria Häger
Logistikansvarig
logistik@vtek.chalmers.se
Sofia Järpehult
Sofia Järpehult
PR-ansvarig
varg@vtek.chalmers.se
Jonas Eriksson
Jonas Eriksson
Eventansvarig
varg@vtek.chalmers.se
Julia Gomér Torp
Julia Gomér Torp
Mentorskapsansvarig
ventor@vtek.chalmers.se
Kasper Reit
Kasper Reit
Samhällsbyggarkontakt
samhallsbyggarkontakt@vtek.chalmers.se

03Kontakt

För frågor om VARGs verksamhet kontakta gärna vår ordförande, Julia Malmsten.

vargo@ vtek.chalmers.se