Valberedningen

01Valberedningen

Hej du har hittat till V-sektionens valberedning!

Valberedningen ansvarar för att samordna aspning. Aspning sker varje läsperiod under LV 1-3. Det är även vi som fått förtroendet att intervjua och rekommendera nyfikna studenter till våra fem kommittéer (SNOK, V6, VIRUS, V0K, VARG), förtroendeposter i SNV samt V-sektionens styrelse. Valberedningens uppgift är att tillse att rekommendationerna sker på ett sakligt och rättvist sätt. Alla ordinarie inval sker på sektionsmötena där det är sektionens medlemmar som tar de slutgiltiga besluten.

02Aktuellt - Aspning LP4

För information om kommande evenemang, håll utkik på vår Facebook-sida: V-sektionens Valberedning samt i gruppen: Activities at V-sektionen

Under läsperiod 4 sker aspning och inval till följande föreningar:

03Aspning och invalsperioder

Läsperiod 1

 • V-BalK
 • TGM
 • Klassrepresentanter till SNV från åk 1
 • Klassrepresentanter Valberedningen från åk 1
 • Övriga Funktionärer (Referensgruppen)

Läsperiod 2

 • SNOK*
 • V6*
 • VIRUS*
 • SNV*
 • Övriga Funktionärer (Sektionsmötesordförande samt två revisorer)

* Valberedningen håller intervjuer

Läsperiod 3

 • VØK*
 • VARG*
 • FOTE
 • WHisK
 • VoVPT

Läsperiod 4

 • Klassrepresentanter till Valberedningen
 • Vattentrycket
 • Bakverket
 • SNV
 • Styret*

04Ledamöter

Emy Wahlqvist
Emy Wahlqvist
Ordförande
samo@vtek.chalmers.se
Simon Jändel
Simon Jändel
Kassör
Irma Magnusson
Irma Magnusson
Ledamot
Josefin Hasselberg
Josefin Hasselberg
Ledamot
Kristian Spasovski
Kristian Spasovski
Ledamot
Alicia Coops
Alicia Coops
Ledamot
Ellinor Wagnsson
Ellinor Wagnsson
Ledamot
Simon Marklund
Simon Marklund
Ledamot
Lovisa Lundblad
Lovisa Lundblad
Ledamot

05Kontakta oss

Har ni några frågor och synpunkter som ni vill diskutera med oss kan ni alltid maila valberedningen eller prata med någon av våra ledamöter i korridorerna.

valberedningen@vtek.chalmers.se
Valberedningens FB