Välkommen till
VØK
V-sektionens mottagningskommitté

01God dag, Nollan!

I en galax långt långt borta…

På en planet, inte allt för olik jorden, vill en drivande kraft i universum skapa liv. Men vad är liv utan glädje? Vad är liv utan skratt, dans och sittningar? Nio starka individer kallades in, nio starka individer som kan konsten att  dividera med noll, ta sig ut ur svarta hål och har listat ut frågan till svaret 42. Dessa nio individer var Gamble (i viss folkmun även VØK eller bara NollK).

På den första veckan skapade Gamble sina medarbetare som kallas pladdrar. Gambleoch phaddrarna såg till att en god stämning spreds över hela Campus. De nyanlända medborgarna på planeten fick tillverka medborgarbrickor tillsammans så att de kunde tilltala varandra och fick möjligheten att knyta kontakter. De blev klädda i fina t-shirtar och fick mat serverad på plasttallrikar. De tilldelades ett unikt uppdrag att utföra samt lärde sig den uråldriga konsten att gå på sittning.

På den andra veckan skapade Gamble kretiviteten, vänskapen och samarbetsförmågan. Medborgarna fick bygga broar tillsammans, de spelade volleyboll och knöt band som de alla visste skulle vara förevigt.

På den tredje veckan skulle medborgarna börja studera. Så Gamble skapade roliga kurser om matematik och byggnader. Både i vått och torrt fanns Gamble där för att stötta medborgarna. De gav tips om hur en bäst skall derivera och integrera, räkna på väggar och använda Matlab. Efter skoldagen såg Gamble till att alla medborgarna hade möjlighet att gå på en rolig aktivtet.

På den fjärde veckan skapade Gamble bus och sportaktiviteter. Gamble skapade även något som medborgarna sent kommer att glömma, den första och största vedeldade bastun på planeten.

På den femte veckan slutfördes skapandet av bandet. Bandet mellan medborgarna och bandet till Gamble. Detta bandet var tänkt att pågå i 3-5 år. Men det varade för resten av medborgarnas liv.

Efter sitt uppdrag på planeten begav sig Gamble till Göteborg och Chalmers. Gamble skall nu istället vaka över Nollan, precis som stjärnorna vakar i natten. För om Nollan tittar riktigt noga, kan Nollan se att stjärnorna är Gamble som vakar över alla Nollan

02Kontakt

vnollk@vtek.chalmers.se
Facebook

03Journummer för Nollan

0725642634
0706048745