Bokning av
Verum
SNOK

01Bokning

V-sektionen handhar en lokal för sammankomster, kallad Verum.

Kontraktsinnehavaren är fullt ansvarig för Verum och dess nyckel under hela hyresperioden. Var noga med att läsa igenom både reglerna och städrutinerna innan och efter bruk av lokalen.
Vid frågor angående uthyrningen,
kontakta Verdinna på samma mejl som för bokningen

Bokning

  • För att boka mejla: verum@vtek.chalmers.se
  • Ange då:
    • Önskat datum
    • Ansvarig person
    • Samt mobilnummer som denna går att nås på.

 

Regler och städrutiner

Regler för lån av Verum 20180301

Kontrakt att skriva ut innan uthämtning av nyckeln

UTHYRNINGSKONTRAKT

02Kontakt

Kontakta Verdinna Klara Håkansson i SNOK för bokningar

verum@ vtek.chalmers.se
070-624 44 54