01Mentorskapsprogrammet - Ventor

Inom kort kommer information om V-teknologsektionens mentorskapsprogram, Ventor att publiceras här.

02Kontakt

Om du redan nu har frågor så kontakta vår mentorskapsansvarig Linnea Lundblad

Ventor@ vtek.chalmers.se