Arbetsmarknadsgruppen
VARG

01VARG

VARG är V-teknologsektionens arbetsmarknadsgrupp som jobbar för att skapa länkar mellan studenter och branschrelaterade företag. Till studenten vill vi ge kunskap om branschrelaterade företag och kontakt med människor som kan bidra med erfarenhet från arbetslivet. För att uppnå detta anordnar vi under året ett antal olika evenemang, allt från lunchföredrag och studiebesök till after work och case-kvällar.

Till ert företag kan vi erbjuda kontakt med cirka 1200 stycken Väg och vatten- och Samhällsbyggnadsteknikstudenter. Vi kan hjälpa er att marknadsföra ert företag på bästa sätt till våra studenter för att stärka ert varumärke och bli mer attraktiv som arbetsplats för V-studenter.

Se under ”Företagsevent” för inspiration om hur vi tillsammans kan utforma ett event eller marknadsföring som passar just er. Hör mer än gärna av er till oss i arbetsmarknadsgruppen för frågor om hur vi kan hjälpa er!

02Kontakta oss

varg@ vtek.chalmers.se

03Vi är VARG 2017

Frida Fischer
Frida Fischer
Ordförande
0733-970327
vargo@vtek.chalmers.se
Sofia Mellgren
Sofia Mellgren
Vice ordförande
0769-419113
vicevargo@vtek.chalmers.se
Elin Josefsson
Elin Josefsson
Kassör
0763-394722
vargkassor@vtek.chalmers.se
Yazan Hamdan
Yazan Hamdan
VARM-ledare
0735-794867
varm-ledare@varm-massan.se
Oskar Rehnberg
Oskar Rehnberg
Logistikansvarig
0761-157950
logistik@vtek.chalmers.se
Sofie Hammer
Sofie Hammer
Företagskontakt
0706-194012
varg@vtek.chalmers.se
Linnea Johansson
Linnea Johansson
Eventansvarig
0720-063040
varg@vtek.chalmers.se
Emma Johansson
Emma Johansson
Mentorskapsansvarig
0707-484684
ventor@vtek.chalmers.se
Klara Lindberg
Klara Lindberg
Samhällsbyggarkontakt
0705-459926
samhallsbyggarkontakt@vtek.chalmers.se