Arbetsmarknadsgruppen
VARG

01VARG

VARG är V-teknologsektionens arbetsmarknadsgrupp som jobbar för att skapa länkar mellan studenter och branschrelaterade företag. Till studenten vill vi ge kunskap om branschrelaterade företag och kontakt med människor som kan bidra med erfarenhet från arbetslivet. För att uppnå detta anordnar vi under året ett antal olika evenemang, allt från lunchföredrag och studiebesök till after work och case-kvällar.

Till ert företag kan vi erbjuda kontakt med cirka 1200 stycken Väg och vatten- och Samhällsbyggnadsteknikstudenter. Vi kan hjälpa er att marknadsföra ert företag på bästa sätt till våra studenter för att stärka ert varumärke och bli mer attraktiv som arbetsplats för V-studenter.

Se under ”Företagsevent” för inspiration om hur vi tillsammans kan utforma ett event eller marknadsföring som passar just er. Hör mer än gärna av er till oss i arbetsmarknadsgruppen för frågor om hur vi kan hjälpa er!

02Kontakta oss

varg@ vtek.chalmers.se

03Vi är VARG 2018

Malin Citess
Malin Citess
Ordförande
0703-723392
vargo@vtek.chalmers.se
Ida Alexandersson
Ida Alexandersson
Vice ordförande
0732-022457
vicevargo@vtek.chalmers.se
Henrik Lindblad
Henrik Lindblad
Kassör
0700-533344
vargkassor@vtek.chalmers.se
Marion Lissmatz van de Laak
Marion Lissmatz van de Laak
VARM-ledare
0722-087471
varm-ledare@varm-massan.se
Elin Åström
Elin Åström
Logistikansvarig
0763143310
logistik@vtek.chalmers.se
Emma Gustafsson
Emma Gustafsson
PR-ansvarig
0768-475478
varg@vtek.chalmers.se
Johanna Lindqvist
Johanna Lindqvist
Eventansvarig
0703-562297
varg@vtek.chalmers.se
Marcus Wademyr
Marcus Wademyr
Mentorskapsansvarig
0738-133332
ventor@vtek.chalmers.se
Olivia Brandes
Olivia Brandes
Samhällsbyggarkontakt
0763-907920
samhallsbyggarkontakt@vtek.chalmers.se