Arbetsmarknadsgruppen
VARG

01VARG

VARG är V-teknologsektionens arbetsmarknadsgrupp som jobbar för att skapa länkar mellan studenter och branschrelaterade företag. Till studenten vill vi ge kunskap om branschrelaterade företag och kontakt med människor som kan bidra med erfarenhet från arbetslivet. För att uppnå detta anordnar vi under året ett antal olika evenemang, allt från lunchföredrag och studiebesök till after work och case-kvällar.

Till ert företag kan vi erbjuda kontakt med cirka 1200 stycken Väg och vatten- och Samhällsbyggnadsteknikstudenter. Vi kan hjälpa er att marknadsföra ert företag på bästa sätt till våra studenter för att stärka ert varumärke och bli mer attraktiv som arbetsplats för V-studenter.

Se under ”Företagsevent” för inspiration om hur vi tillsammans kan utforma ett event eller marknadsföring som passar just er. Hör mer än gärna av er till oss i arbetsmarknadsgruppen för frågor om hur vi kan hjälpa er!


02Kontakta oss

varg@vtek.chalmers.se

03Vi är VARG 2019

Julia Malmsten
Julia Malmsten
Ordförande
vargo@vtek.chalmers.se
Emelie Falkenberg
Emelie Falkenberg
Vice ordförande
vicevargo@vtek.chalmers.se
Rebecca Pehrsson
Rebecca Pehrsson
Kassör
vargkassor@vtek.chalmers.se
Jacob Tauson
Jacob Tauson
VARM-ledare
varm-ledare@varm-massan.se
Maria häger
Maria häger
Logistikansvarig
logistik@vtek.chalmers.se
Sofia Järpehult
Sofia Järpehult
PR-ansvarig
varg@vtek.chalmers.se
Jonas Eriksson
Jonas Eriksson
Eventansvarig
varg@vtek.chalmers.se
Julia Gomér Torp
Julia Gomér Torp
Mentorskapsansvarig
ventor@vtek.chalmers.se
Kasper Reit
Kasper Reit
Samhällsbyggarkontakt
samhallsbyggarkontakt@vtek.chalmers.se