Välkommen till
VARG
V-teknologsektionens Arbetsmarknadsgrupp

01Om VARG

Vi är V-teknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, VARG, som har till uppgift att bygga broar mellan V-studenter och näringslivet. Under din studietid vill vi ge kunskap om branschrelaterade företag och kontakt med människor som kan bidra essayforme web site med erfarenhet från arbetslivet. För att uppnå detta anordnar vi under året ett antal olika evenemang, allt från lunchföredrag och studiebesök till after work och case-kvällar.

VARG:s största evenemang är sektionens arbetsmarknadsdag, VARM, som arrangeras i november tillsammans med AE-arm och är den största sektionsbundna arbetsmarknadsmässan på Chalmers. VARM är ett utmärkt tillfälle att se vad som erbjuds inom näringslivet både under och efter din utbildning. Här finns möjlighet att både skapa drömmar och motivation.

02Vi är VARG 2018

Malin Citess
Malin Citess
Ordförande
0703-723392
vargo@vtek.chalmers.se
Ida Alexandersson
Ida Alexandersson
Vice ordförande
0732-022457
vicevargo@vtek.chalmers.se
Henrik Lindblad
Henrik Lindblad
Kassör
0700-533344
vargkassor@vtek.chalmers.se
Marion Lissmatz van de Laak
Marion Lissmatz van de Laak
VARM-ledare
0722-087471
varm-ledare@varm-massan.se
Elin Åström
Elin Åström
Logistikansvarig
0763143310
logistik@vtek.chalmers.se
Emma Gustafsson
Emma Gustafsson
PR-ansvarig
0768-475478
varg@vtek.chalmers.se
Johanna Lindqvist
Johanna Lindqvist
Eventansvarig
0703-562297
varg@vtek.chalmers.se
Marcus Wademyr
Marcus Wademyr
Mentorskapsansvarig
0738-133332
ventor@vtek.chalmers.se
Olivia Brandes
Olivia Brandes
Samhällsbyggarkontakt
0763-907920
samhallsbyggarkontakt@vtek.chalmers.se

03Kontakt

För frågor om VARGs verksamhet kontakta gärna vår ordförande, Malin Citess.

vargo@ vtek.chalmers.se