Välkommen till
VARG
V-teknologsektionens Arbetsmarknadsgrupp

01Om VARG

Vi är V-teknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, VARG, som har till uppgift att bygga broar mellan V-studenter och näringslivet. Under din studietid vill vi ge kunskap om branschrelaterade företag och kontakt med människor som kan bidra med erfarenhet från arbetslivet. För att uppnå detta anordnar vi under året ett antal olika evenemang, allt från lunchföredrag och studiebesök till after work och case-kvällar.

VARG:s största evenemang är sektionens arbetsmarknadsdag, VARM, som arrangeras i november tillsammans med AE-arm och är den största sektionsbundna arbetsmarknadsmässan på Chalmers. VARM är ett utmärkt tillfälle att se vad som erbjuds inom näringslivet både under och efter din utbildning. Här finns möjlighet att både skapa drömmar och motivation.

02Vi är VARG 2016

Frida Fischer
Frida Fischer
Ordförande
0733-970327
vargo@vtek.chalmers.se
Sofia Mellgren
Sofia Mellgren
Vice ordförande
0769-419113
vicevargo@vtek.chalmers.se
Elin Josefsson
Elin Josefsson
Kassör
0763-394722
vargkassor@vtek.chalmers.se
Yazan Hamdan
Yazan Hamdan
VARM-ledare
0735-794867
varm-ledare@varm-massan.se
Oskar Rehnberg
Oskar Rehnberg
Logistikansvarig
0761-157950
logistik@vtek.chalmers.se
Sofie Hammer
Sofie Hammer
Företagskontakt
0706-194012
varg@vtek.chalmers.se
Linnea Johansson
Linnea Johansson
Eventansvarig
0720-063040
varg@vtek.chalmers.se
Emma Johansson
Emma Johansson
Mentorskapsansvarig
0707-484684
ventor@vtek.chalmers.se
Klara Lindberg
Klara Lindberg
Samhällsbyggarkontakt
0705-459926
samhallsbyggarkontakt@vtek.chalmers.se

03Kontakt

För frågor om VARGs verksamhet kontakta gärna vår ordförande, Frida Fischer.

vargo@ vtek.chalmers.se