Valberedningen

01Valberedningen

Hej ni har hittat till V-sektionens valberedning.

Det är vi som fått förtroendet att intervjua och rekommendera nyfikna studenter till våra sex kommittéer, förtroende posterna i SNV samt Presidiet. Valberedningens uppgift är att tillse att rekommendationerna sker på ett sakligt och rättvist sätt. Alla ordinarie inval sker på sektionsmötena där det är sektionens medlemmar som tar alla beslut.

02Aspning LP4

För mer information om kommande evenemang gå med i gruppen på Facebook: Aspning Lp-4, V-sektionen

Efter påsk och tentor sätter Lp4 igång på allvar och då även Aspningen för följande kommittéer/föreningar:

03Aspning och invalsperioder

Läsperiod 1

 • V-BalK
 • Klassrepresentater Valberedningen från åk 1

Läsperiod 2

 • SNOK*
 • V6*
 • VIRUS*
 • SNV*
 • Övriga Funktionärer

* Valberedningen håller intervjuer

Läsperiod 3

 • VØK*
 • VARG*
 • VIC-IACES*
 • FOTE
 • TGM
 • WHisK
 • VoVPT
 • VMC

Läsperiod 4

 • Klassrepresentanter till Valberedningen
 • Vattentrycket
 • Kafferepet
 • SNV
 • Styret*

Aspning sker varje läsperiod under Lv 1-3

04Ledamöter

Malin Eriksson
Malin Eriksson
Ordförande
samo@vtek.chalmers.se
Lars Scheidegger
Lars Scheidegger
Ledamot
Viktor Skoglund
Viktor Skoglund
Ledamot
Elly Andersson
Elly Andersson
Ledamot
Olivera Puljic
Olivera Puljic
Ledamot
Erik Save
Erik Save
Ledamot
Gila Evardsson
Gila Evardsson
Ledamot
Vakant
Vakant
Ledamot
Vakant
Vakant
Ledamot TKSAM-1

05Kontakta oss

Har ni några frågor och synpunkter som ni vill diskutera med oss kan ni alltid maila valberedningen eller stoppa någon av våra ledamöter i korridorerna.

valberedningen@ vtek.chalmers.se
Valberedningens FB