Välkommen till
Studienämnden
SNV

01SNV

Välkommen till Studienämnden på V-sektionen, SNV. Vi i SNV arbetar med studierelaterade frågor med målet att göra vår utbildning till det bästa den kan bli. Här kan studenter få sin röst hörd och på så sätt vara med och påverka utbildningen. Vi lägger stor vikt i det som tas upp i kursvärderingar och arbetar för att åsikterna ska nå fram till ansvariga.

 

SNV är länken som kopplar ihop relationen mellan studenter, föreläsare, lärare och programansvariga. Vi tycker att innebörden av att utbildningen formas efter allas åsikter är viktigt samt att studietiden på Chalmers blir rolig.

 

Under läsåret anordnar SNV pluggmys, bokbytarluncher och andra event där det bjuds på mat och studenter får tillfälle att plugga tillsammans.

 

SNV:s mål är att ha representanter från alla årskurser på sektionen och vi söker engagerade studenter som vill uttrycka sina åsikter om utbildningen samt att uppmärksamma andras åsikter och framföra dem. Totalt sett är vi upp till 16 v-teknologer, med två representant från varje årskurs och program på grundnivå och en per program på masternivå. Dessa klassrepresentanter väljs huvudsakligen in på sektionsmötet i LP4, förutom representanter från årskurs 1 som väljs in LP1, men det är bara att höra av sig när som under året ifall man vill engagera sig!

 

Vill du veta mer om tentor eller studier i allmänhet så kolla in de sidorna här på V-tek, där finns bl.a. en del gamla tentor samt bra personer på Chalmers att kontakta gällande studier.

02Excelkurs

SNV brukar under våren arrangera en excelkurs som hålls av Learnesy.
Med hjälp av Learnesy och deras Excelkurser online får
V-studenter möjlighet att förbättra sin Excelkompetens.

03Dokument

Här finns dokument om kursutvärderingar som SNV är med på för Samhällsbyggnadsprogrammet.
Information om tentor eller gamla tentor i kurser finns här
Information om studier som var man köper kurslitteratur, vilka som är studievägledare samt regler kring kurser och tentor finns här

Vad gör en kursvärderare?
Protokoll slutmöten civilingenjör
Protokoll slutmöten högskoleingenjör
Software download for students

04Kontakta oss

snv@vtek.chalmers.se

05Medlemmar

Sofia Einarsson
Sofia Einarsson
Ordförande (TKSAM-3)
sno@vtek.chalmers.se
Johanna Jonasson
Johanna Jonasson
Vice Ordförande & Sekreterare (TKSAM-3)
snv@vtek.chalmers.se
Elin Arvidsson
Elin Arvidsson
Kassör (TISAM-3)
kassorsnv@vtek.chalmers.se
Elin Thulin
Elin Thulin
Mastersansvarig (MPIEE)
klassrepresentant@vtek.chalmers.se
Klara Segerström
Klara Segerström
Klassrepresentant TKSAM-3
klassrepresentant@vtek.chalmers.se
Wilma Frostberg
Wilma Frostberg
Klassrepresentant TKSAM-2
klassrepresentant@vtek.chalmers.se